Görüş: Gorsuch, Alito ve diğer Yüksek Mahkeme yargıçlarının söylemekten vazgeçtiği üç kelime

Yargıtay’daki katipliğim sırasında bu konuda bir şeylerin derinden kırıldığını fark ettiğim anı asla unutmayacağım.

Nisan 2014’tü ve bekleyen bir davada ikinci, 50 sayfalık yedek notu bitirmek için tüm geceyi yeni çekmiştim. İlk girişimim, yargıçların bir alt mahkeme kararını bozmalarını tavsiye etmişti. Ama yanıldığıma dair rahatsız edici şüpheyi yenemedim.

O günlerde, bilgi güvenliği endişesiyle hukukçuların uzaktan çalışması yasaktı. (O zaman kuralı sevmiyorduk ama 2022 kürtaj kararının sızdırılan taslağının ardından, belki şimdi mantıklı geliyor). Bu yüzden yataktan gizlice çıktım ve mahkemeye geri döndüm. Özetleri yeniden okudum ve her iki taraftaki argümanları o kadar yakın ve yasa o kadar belirsiz buldum ki, tam tersi bir sonucu öne süren ikinci bir not yazdım.

Diğer yargıçların odalarındaki katipler de benzer şekilde şaşkındı. Yargıçların makul bir şekilde karşıt sonuçlara varabileceğini biliyorduk çünkü dava o kadar zordu. O zaman bana hangi tarafın kazanması gerektiğine dair dürüst bir değerlendirme sorsaydınız, üç basit kelimeyle cevap verirdim: Bilmiyorum.

Yine de yargıçlar, özel konferanslarında davayı oylamak için bir araya geldiklerinde, her halükarda sonuca varmak için çok az tartışmaya ihtiyaçları vardı. Ve kısa bir süre sonra mahkeme mütalaasını açıkladığında, kendinden emin olduğu kadar havadardı. Düello sırasındaki notlarımda mücadele ettiğim karmaşıklık duygusu hiçbir yerde bulunamadı. Bunun yerine yargıçlar, yalnızca kendilerinin verebileceği tek bir doğru yanıt olabileceğini ileri sürdüler.

İşte o zaman aklıma geldi. Yargıtay’ın aşırı güven sorunu var.

Amerika tarihi boyunca, en büyük liderlerimiz çoğu zaman alçakgönüllülük erdemine sahip olmuştur. Benjamin Franklin’in, zayıflıklarını açıkça kabul ettiği ve 13 erdemi birer birer uygulayarak kendini iyileştirmeye çalıştığı ünlü kişisel gelişim arayışını düşünün. (Franklin’in listesindeki son erdem? Alçakgönüllülük.) Ya da Devrim Savaşı’ndan sonra kılıcını bırakan ve daha sonra üçüncü bir başkanlık döneminden ayrılan ve başkalarına liderlik etme şansı tanımak için egosunu iki kez bir kenara bırakan George Washington’u düşünün.

Bugünün yargıçları da benzer şekilde alçakgönüllü olsalardı, bazen, özellikle toplumumuzu bölen zor durumlarda net bir cevap bulamadıklarını özgürce kabul ederlerdi. Ne de olsa Anayasamız, 236 yıllık oldukça kısa bir belgedir. Tarih ve emsal genellikle belirsiz ve çelişkilidir. Kürtajdan ifade özgürlüğüne ve silah güvenliğinden din özgürlüğüne kadar uzanan konularda, her iki tarafta da – yoğun çıkarlardan bahsetmiyorum bile – yakın tartışmalar var. Bu nüansı tanımak bir zayıflık işareti değildir. Entelektüel dürüstlüğün ve gücün bir işaretidir.

Ancak bugünün hukuk kültürü ve kutuplaşmış siyasetimiz kesinlik talep ediyor. Ve mahkeme teslim olma eğilimindedir. Yargıçların kişisel görüşleri bir kenara bırakıp çekişmeli bir yasayı desteklediği günler geride kaldı çünkü 1937 tarihli bir dönüm noktasının sözleriyle asgari ücreti destekliyordu., “Politikanın bilgeliği tartışmalı ve etkileri belirsiz olarak görülse bile, yine de yasama organı kendi kararını verme hakkına sahiptir.”

Bunun yerine, bugünün yargıçları, en zor davalarda bile ve kararları onlarca yıllık emsali bozmayı gerektirse bile, genellikle şüphe duymaz. Yargıç Neil M. Gorsuch’un, gey ve lezbiyen çiftler için düğün web siteleri yapmayı reddeden Hıristiyan bir grafik tasarımcının dahil olduğu zorlu bir sivil haklar ve ifade özgürlüğü çatışmasının “bariz” bir yanıtı olduğu şeklindeki kaygısız iddiasını ele alalım. Veya Yargıç Samuel A. Alito Jr.’ın Roe vs. Wade olduğu sonucuna varması kürtaj hakkını desteklemek için kullandığı mantık “korkunç derecede yanlıştı” – tarafından benimsenen akıl yürütme dokuz 12’den Cumhuriyetçi Dobbs ve Jackson Kadın Sağlığı Örgütü’nden önce kürtaja oy veren yüksek mahkeme tarafından atanan kişiler “son derece zayıftı”.

“Bariz.” “Son derece yanlış.” “Son derece zayıf.” Bu, yalnızca kendine aşırı güvenen insanların kullandığı bir dildir.

Tabii Yargıtay yine de davalara karar vermeli: “Bilmiyorum” deyip orada duramaz. Ancak yasal bir soru zor olduğunda dürüstçe itiraf eden kararlar vermek özgürleştirici olabilir. Böyle bir samimiyet, mahkemenin diğer önemli hedeflere – demokratik sürece ve kongre kanun koymasına güveni desteklemek, daha önceki kararları erteleyerek ve mümkün olan en az zararı vererek yasal istikrarı korumak – gerçekleştirmesine izin verecektir.

Gerçekten de, mahkeme böyle alçakgönüllü bir yaklaşım içindeydi. Üç yıl önce bile, örneğin, o zamanki Başkan Trump’ın mali kayıtlarının arandığı bir New York mahkeme celbini engelleme çabasıyla ilgili bir anlaşmazlıkta, mahkeme Anayasa’da tekil bir cevabı ortaya çıkarabileceğini iddia etmedi. Bunun yerine, davanın her iki tarafının da önemli çıkarlarını kabul etti ve hangi tarafın – Trump’ın mı yoksa New York’un – aleyhte bir kararın zararını daha kolay en aza indirebileceğini sordu. Trump, New York’un cezai soruşturması için gerekli bilgileri elde etmek için sahip olduğundan daha ağır mahkeme celplerinden kaçınmak için daha iyi seçeneklere sahip olduğu için, karar Trump’ın aleyhine gitti.

Yargıçlar, 2020’deki diğer bölücü anlaşmazlıklarda – LGBTQ+ hakları, göçmenlik ve ikinci bir Trump mahkeme celbi davasıyla ilgili (bu sefer Trump’ın lehine karar verdiler) akıllıca aynı yaklaşımı benimsedi. Mahkeme, bu kararların her birine verilen yenilgi sonrası verimli tepkilere işaret ederek, kaybeden grupların mahkemenin güvenilirliğine saldırmaktan başka başvuru seçeneklerine sahip olmasını sağladı.

Ve işe yaradı. Şimdi hayal etmesi zor, ancak Amerikalıların iki partiden %58’i 2020’de mahkemeyi onayladı. Ne yazık ki, Yargıç Ruth Ginsburg’un 2020’deki ölümünden bu yana mahkemenin yeni yapısıyla mahkeme, aşırı güven ve kamuoyu lehine alçakgönüllülüğü terk etti. Amerikalıların sadece %40’ı yargıçları desteklerken, destek hızla düştü.

2023-24 döneminde Yargıtay, aile içi şiddet yasaklama kararlarına tabi olan kişilere yönelik silah kısıtlamalarının anayasaya uygunluğu ve idari devletin geleceği gibi önemli konuları karara bağlayacak. Yargıçların davalardaki karmaşıklığı kabul etme istekliliği, nihai kararları kadar önemli olacaktır.

Halkın Yüksek Mahkeme’ye olan güvenini yeniden kazanmanın anahtarı, yargıçların her zaman haklı olduklarını kendinden emin bir şekilde haykırmaları ya da mahkemeye suçlanamayacakmış gibi davranılması gerektiğinden şikayet etmeleri değildir. Tam tersi. Yargıçlar, tüm cevaplara sahip olmadıklarını kabul etmeli ve mahkemenin toplumda kendisine – ve Amerikan halkına – en iyi şekilde hizmet eden mütevazı rolünü sürdürmesine izin vermelidir.

Aaron Tang, UC Davis’te hukuk profesörü ve Adalet Sonia Sotomayor’un eski bir hukuk katibidir. Bu yazı onun kitabından uyarlanmıştır. “Yüce Kibir: Aşırı Güven Mahkemeyi Nasıl Yıkıyor – ve Bunu Nasıl Düzeltebiliriz.”