Görüş: Yargıtay kararı, işverenlere sendikaları dava etme yetkisi vererek grev hakkını aşındırıyor

Yüksek Mahkeme Perşembe günü işçilerin temel koruması olan grev hakkına ciddi bir darbe indirdi. Mahkeme, sendikaların grevlerinin işverenlere yol açtığı “öngörülebilir” zararlar için dava edilebileceğine karar verdi – bu, federal olarak korunan haklara yönelik kapsamlı bir tehdit, çünkü neredeyse tüm grevler (ve işveren lokavtları) “öngörülebilir” bir zarar verme tehlikesi oluşturuyor. Bu yüzden emek için etkili ve gerekli bir araçtır.

2022’de California Üniversitesi’ndeki lisansüstü öğrencilerinin grevi, bazı öğrencilerin notlarını zamanında alamamasına neden oldu. Şu anda Hollywood’da devam eden yazar grevi, stüdyolara, catering şirketlerine, oyunculara ve set yapımcılarına ekonomik zarar verecek. Profesyonel sporlardaki lokavtlar, oyunların iptal edilmesine ve oyuncuların, TV ağlarının ve fıstık satıcılarının zarar görmesine neden oldu.

Şimdi mahkeme, grevlerinin ekonomik sonuçlarından sendikaları sorumlu tutmanın kapısını açtığına göre, çizginin nereye çekileceği sorusu ortaya çıkacak. Ne yazık ki, yargıçlar bu soruya cevap vermiyor ve bu belirsizlik, sendikaları federal olarak korunan grev haklarını kullanmaktan soğutacak.

Dava Perşembe günü, Glacier Northwest, Inc.’e karşı International Brotherhood of Teamsters Local Union No. 174’e karşı çimento kamyonu sürücülerinin grevini içeriyordu. Şoförler greve gittiklerinde tırları işverene iade edip tırlara zarar gelmesin diye tamburları döner halde bıraktılar. Ancak işveren, yerine işçi alma hakkını kullanmamayı ya da betonu teslim etmek ve dökmek için grev yapmayan işçileri kullanmamayı seçtiği için çimento harap oldu. Glacier Northwest, sendikaya beton kaybı nedeniyle tazminat davası açtı. Washington eyaleti Yüksek Mahkemesi sendika lehine karar verdi ve “somut ürününün kaybıyla ilgili iddiaların, çünkü bu kaybın muhtemelen federal yasa tarafından korunan bir grevin arızi olduğu” iddialarını reddetti.

Ancak Yargıtay, çoğunluğun görüşü Yargıç Amy Coney Barrett tarafından yazılan 8-1’lik bir kararla tersine döndü. Mahkeme, “sürücülerin Glacier’in mülkünü öngörülebilir ve yakın bir tehlikeye sokan ani bir iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğini” vurguladı. Mahkeme, sürücülerin eyleminin betonu bozduğunu ve kamyonlara zarar verme riskini taşıdığını söyledi (sürücülerin kamyonların hasar görmemesini sağlama çabalarını küçümsedi). Sendika, “bu öngörülebilir ve yakın tehlikeye karşı korunmak için makul önlemleri almadığı” için sorumlu tutulabilir.

Glacier davasındaki temel mesele, çalışanların grev yapma hakkını koruyan Ulusal Çalışma İlişkileri Yasası’nın, bir eyalet mahkemesinin grevin ekonomik sonuçları nedeniyle bir sendikaya sorumluluk yüklemesini engelleyip engellemediğiydi.

Mahkemenin yeni yaklaşımı, yarım asrı aşkın süredir benimsenen yaklaşımla tutarsız. 1959’da, San Diego İnşaat Ticareti Konseyi Garmon’a karşı davasında, Yüksek Mahkeme, Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’nun sendikanın davranışının Ulusal İşçi Partisi tarafından korunup korunmadığını veya muhtemelen yasaklanıp korunmadığını belirlemesine izin vermek için eyalet mahkemesi işlemlerinin durdurulması gerektiğine karar verdi. İlişkiler Yasası.

Bu yaklaşım mantıklıdır, çünkü Kongre tarafından yetki verilmiş uzman bir federal kurumun, grevin federal yasa tarafından korunup korunmadığına veya yasaklanıp yasaklanmadığına dair eşik belirleme yapmasına izin verir. Gerçekten de kurul, federal yasanın bu çimento işçilerinin grevini koruyup korumadığını belirliyor. Ancak Yüksek Mahkeme, Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’nun ilk belirlemeyi yapmasına izin veren yerleşik prosedürü izlemedi. Mahkeme, grevin tartışmalı bir şekilde federal yasa tarafından korunmadığı sonucuna vararak (belki de her sürücünün betonun sertleşmemesini sağlamak için yeterince çaba göstermediği yönündeki spekülasyonuna dayanarak) konuyu kendisi için karara bağladı. Kongre, 1935’te Ulusal Çalışma İlişkileri Yasasını yasalaştırarak mahkemelerin, işverenlerin doğrulanmamış iddialarına dayanarak, grevlerin bazı yasaları ihlal ettiğine dair bu ad hoc şekilde karar vermesini engelledi.

Kongre bu yasayı kabul ettiğinde, milletvekilleri grevlerin işverenlere ekonomik maliyetler yüklediğini biliyordu. Yargıç Ketanji Brown Jackson’ın bu hafta muhalefetinde söylediği gibi, “grev hakkının oluşturduğu ekonomik zarar tehdidi, NLRA’nın bir hatası değil, bir özelliğidir.” İşverenlere ve grev yapan işçilere yönelik ekonomik kayıp tehdidi, tarafların bir anlaşmayı müzakere etmesine neden olan şeydir. Gözlemlediği gibi, “Sendikalar, bir grevin ekonomik zararını (veya tehdidini) pazarlık gücüne dönüştürür ve ardından bu gücü, çalışanların ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etmek için kullanır.”

Mahkemenin, sendikaların ekonomik zararın “öngörülebilir ve yakın tehlikesinden” sorumlu tutulabileceğine dair yeni kuralı, grevleri kümes hayvanları, süt ve peynir gibi çabuk bozulan malların kaybına neden olduğunda sendikaların sorumlu tutulamadığı geçmiş davalara aykırıdır. Mahkeme, bu davaların farklı olduğunu söyledi, ancak nedenini söylemedi. Çoğunluk görüşü, Ulusal Çalışma İlişkileri Yasası’nın şunu belirten hükmünü de görmezden geldi: sadece Sağlık çalışanları, grevin başlayacağı gün ve saati önceden bildirmelidir.

Ulusal Çalışma İlişkileri Yasası, çalışanların ve işverenlerin farklılıklarını çözebilecekleri netlik ve sağlam zemin sağlamayı amaçlıyordu. Perşembe günkü kararla yargıçlar tersini yaptı ve bedelini işçiler ödeyecek.

Erwin Chemerinsky, Opinion’a katkıda bulunan bir yazar ve UC Berkeley Hukuk Fakültesi dekanıdır. Catherine Fisk, UC Berkeley Hukuk Fakültesi’nde profesördür.