Los Angeles evsizlik konusunda ilerleme kaydediyor

Editöre: Belediye Başkanı Karen Bass'a sadece Los Angeles'taki evsizliği ele alma vaadiyle kampanyasını yürüttüğü için değil, aynı zamanda bu vaadi yerine getirmek için kararlı adımlar attığı için de hayranım. Bass, Aralık 2022'de göreve geldiği ilk gün evsizlikle ilgili olağanüstü hal ilan etti. Los Angeles County'de sayılan evsiz sakinlerin sayısı, geçen yıldan bu yana yaklaşık %0,3 oranında azalarak hafifçe düştü.

Evsizlikteki her azalma, ne kadar küçük olursa olsun önemli bir başarıdır ve Belediye Başkanı Bass'ın ihtiyaç sahiplerinin hayatlarında somut bir fark yaratma konusundaki kararlılığını göstermektedir.

Eskiden evsiz olan ve Skid Row'da yaşamanın zorluklarını birden fazla kez deneyimleyen bekar bir ebeveyn olarak, onun proaktif duruşunu içtenlikle takdir ediyorum ve bu tür politikaların toplum üzerindeki etkisini anlıyorum.

Liderliği, şefkati, pragmatizmi ve düşünceli yönetim ve kapsayıcı stratejiler aracılığıyla karmaşık sosyal sorunları ele almaya yönelik net bir vizyonu bünyesinde barındırıyor; bu da hepimizin evsizlikle mücadelede ve topluluk ve paylaşılan sorumluluk duygusunu teşvik etmede bir rolümüz olduğunu hissetmemizi sağlıyor.

Eric Protein Moseley, Richmond